تا به کی ای دل، دل آزاری کنی 

پس تو مولا را به کی یاری کنی

 

اگر کسانی بودند که در عمل و در حرف، حقیقتا طالب حکومت حق بودند ،

بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه واجب می شد، قیام...

از ابتدای تاریخ مردم در عوض آنکه خود را برای امام مهیا کنند،

خود را سرباز امام زمانشان بدانند و به یاری او بشتابند 

امام را برای خود خواسته اند همیشه هنگام حاجات و گرفتاری خود

نزد امام زمانشان رفته اند

 

 

روایت داستانی پیرامون سخن آوای بی یاوری

 شعارشان یا لثارات الحسین است
اگر بر کوه ها حمله ور شوند آنها را ازجا خواهند کند
گویی که بر اسب های آنها عقابی سوار است
وقت حرکت وحشتشان یک ماه جلوتر در دل دشمنان پیشتازی می کند
به دیاری از ستمگران رو نمی آورند مگر آنکه ویرانش کنند
مردانی که ذره ای شک در ذات خداوند در دل ندارند
مردانی که قلبشان شبیه قطعه های ضخیم آهن است
نسبت به مولایشان از کنیزی که مطیع اربابش باشد مطیع تر اند
گرد حبیبشان حلقه می زنند و در جنگ ها با جان خود از او محافظت می کنند
راهبان شب و شیران روزاند
اینگونه توصیف کرد امام صادق علیه السلام، یاران مهدی را