علت گریه و خنده ناگهانی نوزاد :

مفضّل می گوید از امام صادق سلام الله علیه درباره ی نوزادی پرسیدم

که بدون وجود موضوع تعجب آوری می خندد و یا بدون ناراحتی و درد گریه

می نماید آن حضرت فرمودند :

ای مفضّل ، هیچ نوزادی نیست مگر اینکه امام زمانش را زیارت می کند

و با او راز و نیاز و گفت و گو می نماید ، 

گریه ی نوزاد برای دوری و غیبت آن حضرت است و خنده اش هنگامی است که آن حضرت به طرفش می آید و

این سعادت تا زمانی است که نوزاد زبان سخن گفتن نداشته باشد و زمانی

که بتواند سخن بگوید این در رحمت بر او بسته می شود و مهر فراموشی بر

دل و جان کودک زده می شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.نوشت: کاش همیشه نوزاد میموندیم ، حداقل روزی چند با رآقا مونو میدیدیم ....

منبع:   (بحار الانوار 25: 382)

بر گرفته شده از وبلاگ یاد امام زمان