فوائد دعا برای فرج مولا صاحب الزمان(عج) با نگاهی به کتاب مکیال المکارم(فهرست وار):

    1- زیاد شدن نعمت

    2- رنجش و وحشت شیطان

    3- نجات از فتنه های آخرالزمان و ایمنی از دام های شیطان

    4- حضرت صاحب الزمان در حق او دعا میکند

    5- رستگاری به شفاعت آن حضرت در قیامت

    6- رستگاری به شفاعت پیامبر اکرم و نایل شدن به شفاعت بزرگ

    7- وسیله به سوی خداوند متعال

    8- مستجاب شدن دعا

    9- ادای اجر رسالت پیامبر

    10- دفع بلا و وسعت روزی

    11- آمرزش گناهان

12- تشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا خواب

13- بازگشت به دنیا در زمان ظهور

14- برادری با پیامبر اکرم

15- تعجیل در امر فرج مولا صاحب الزمان

16- پیروی از پیامبران و امامان

17- وفا به عهد الهی(توضیح عهد الهی در کتاب مکیال)

18- آثار نیکی به والدین برای دعا کننده

19- رعایت و اداء امانت

20- اشراق نور امام در دل دعا کننده

21- مایه طول عمر

22- یاری خداوند متعال

23- هدایت به نور قرآن مجید

24- ثواب تحصیل علم

25- ایمنی از عقوبت های اخروی

26- بشارت و مدارا هنگام مرگ

27- قرار گرقتن در درجه امیر المؤمنین علی (ع)

28- محبوب ترین خلایق نزد خدا

29- گرامی ترین خلایق نزد رسول خدا(ص)

30- داخل شدن به بهشت به ضمانت رسول خدا

                         و بیشتر از 20 فایده دیگر که میتوانید با رجوع به کتاب مکیال المکارم آن ها را بخوانید...